» Obecný úrad  

» Aktuality a oznamy

     Oznamy Obecného úradu  

 

Oficiálna stránka

 

  obec Zálesie

 

PODSTRÁNKA

 


 História


   Územný plán


   Fotoalbum


   Mapa obce


 Územný plán 

 


Odber aktualít
na Váš e-mail

 


návod

 Webglobe

 

 


 

 

 

O obci Zálesie Obecny úrad Aktuality-oznamy Kultúra-šport Informacie Fotoalbum Materská škola

 

Základné informácie

.

POLOHA: 48.165 N, 17.275 E = +48° 9' 54.00" +17° 16' 30.00"

   pohľad zo satelitu   na mape  ulice  insígnie obce Zálesie

 

Z histórie
Obec s 1120 obyvateľmi (rok 2007) leží asi 15 km na východ od Bratislavy. Chotár dnešného Zálesia patril do zväzku majetkov malinovského panstva, ktoré pôvodne patrilo grófom zo Svätého Jura a Pezinka z rodu Hunt-Samajov domPoznanovcov. Rod si dal v Malinove postaviť vodný hrad. Panstvo a rod sa neskôr rozdelili na svätojurskú a malinovskú líniu, hrad sa stal sídlom posledne menovaného rodu. Roku 1543 rod grófov zo Svätého Jura a Pezinka vymiera po meči a ich obrovské majetky sa dostali do rúk eráru. Kráľ Ferdinand malinovské panstvo daroval Méreyovcom. Panstvo vystriedalo viacero vlastníkov. V roku 1810 ho kúpila Anna Zichyová, manželka Juraja Apponiyho, ktorý boli starými rodičmi grófa Alberta Apponiyho. Územie medzi Malinovom (Eberhardom) a Ivankou pri Dunaji sa nazývalo Tökes (Klatov - dnes Zálesie) a bolo rozdelené na tri časti, hornú, strednú a dolnú. Na svojom rozsiahlom panstve dali Apponyiovci postaviť viaceré majere a solitérne stavby. Jeden z majerov sa nazýval Jurajov dvor, kde stali vodorovne pri sebe tri stavby (bírešňa, byty čeľadníkov, maštaľ a sklady). Sú zachované dodnes, pravda v inej podobe, čiastočne rekonštruované a slúžia inému účelu.

Pozemková reforma
Vallov domPo vzniku I. ČSR sa situácia radikálne mení. Medzi zákonmi, ktoré prijal jej zákonodarný zbor, bol aj zákon o zabratí veľkostatkov a ich čiastočnej parcelácii. Bolo vydané povolenie na rozdelenie 1603 ha veľkostatku a predaj sa mal uskutočniť do roku 1921. Tu vstupuje na scénu Ignác Gessay, ktorý sa rozhodol pomáhať Slovákom vrátivším sa spoza hraníc. Za podpory Slovenskej banky kúpil pozemky, ktoré boli rozparcelované a predané s neúmerne malým ziskom. Pre Slovákov hlavne zo severných území Slovenska bolo vyčlenených 604 ha pôdy, ktorá im bola ponúkaná na kúpu. V povojnových časoch v oblastiach, kde takmer nebolo úrodnej pôdy a ani priemysel, kde sa obyvateľstvo nemalo kde zamestnať a preto tu bolo vysťahovalectvo najvyššie, musela táto správa na mnohých pôsobiť ako neskutočný sen. Bolo možné kúpiť kvalitnú pôdu, samostatne hospodáriť a zabezpečiť tak živobytie.


Zakladateľ obce Ignác Gessay
Obec bola spočiatku pomenovaná Gešajov z úcty k dobrodincovi, ktorý tunajším toľko pomohol.

Viac • zo života Ignáca Gessaya  ...»»   I. pozemková reforma  ...»»

Osídľovanie
V roku 1923 sa sem prisťahovali prví Slováci z oblasti severného Slovenska. Z Terchovej, Novej Bystrice, Starej Bystrice, Čadce. Zo Zliechova, Horných Zeleníc, Siladic, Sasinkova. Ignác Gessay, aby pomohol tunajším obyvateľom založil Stavebné a bytové družstvo, ktoré z miestnych surovín stavalo domy pre tých, ktorí sa tu rozhodli usadiť natrvalo. Dávali sa pôžičky a vybavovali dlhy. Zanedlho bolo postavených asi 30 hospodárskych usadlostí, ktoré si prisťahovalci mohli prebrať na 30 ročné splátky, ktoré sa začali odvádzať od r. 1927. Roľnícka banka. Navyše dávala výhodné splátkové pôžičky na nákup poľnohospodárskych strojov, zvierat, osiva a pod. Obecný a farský úrad bol v Tomašove, obecná škola v Malinove. Život bol ťažký a obživu ľuďom dávalo hlavne poľnohospodárstvo a chov úžitkových zvierat. Celistvé husto porastené lesné plochy ustúpili. Drevo bolo využívané ako stavebný materiál a v domácnostiach. V čase nedostatku pracovných príležitosti mnohí odchádzajú za pracou do Ameriky.

 

Pôvodná architektúra

 

Príroda
Rieka Malý DunajObec Zálesie má charakter rovinatej otvorenej krajiny. Západným smerom je vidieť obrysy Malých Karpát, Malý Dunaj tvorí jednu veľkú meandru, ktorá obopína Zálesie zo severozápadu až na severovýchod. Malý Dunaj bol v západnej časti v 60-tich rokoch odklonený na Vrakuňu (výstavba letiska).Tak vzniklo v tejto časti slepé rameno, ktoré je ukončené veľkými umelo vytvorenými jazerami "Zelené vody" Rieka bola dlhé roky znečisťovaná priemyselnými a ropnými odpadmi. Po vybudovaní čističiek odpadových vôd, je Malý Dunaj opäť živou riekou s početným vtáctvom a rybami. Na severozápade sa do pôvodného, spomenutého slepého ramena vlieva Šurský kanál...

 


© Obecný úrad Zálesie, Trojičné námestie 1, PSČ 900 28

tel:45946013, tel/fax:45946243 ouobeczalesie∙sk, web TJ webinfoobeczalesiesk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Venujte na podporu

 

2 %

SPIRITUALE

 

 

Voľby 2014

 

miesto a čas konania

 

 

Obecné noviny

 

Noviny obce Zálesie - okres Senec  Noviny obce Zálesie - okres Senec

2008     2009


 

Inzercia

 

Paropriepustné

zateplenie

Grift, spol. s.r.o.

Výroba z antikoru

Práca


 
 

Infosystém

 


 

web stránky z obce

 


 

Verejná správa

 

Vitajte na Ústrednom portáli verejnej správy  Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra


 

Vyhľadaj

 

Ulica v Zálesí

Mapy

Dopravné spoje


 

Telefón

 

Zálesie 


Počasie Most


 

OD 27.01.2007

Pocitadlo.sk

webObce