Oficiálna stránka

 

  obec Zálesie

 

PODSTRÁNKA

 


 Informácie


 

O obci Zálesie Obecny úrad Aktuality-oznamy Kultúra-šport Informacie Fotoalbum Materská škola

 

Všeobecné informácie

 


Kontakty, adresy, telefónne čísla

 

Verejná správa - inštitúcie     Obchod - služby    Aktuálne výzvy

 


obnoviť    Ponuka pracovných miest careerjet.sk

 

Práce z Careerjet

 


Verejná správa

 

Portál verejnej správy

 

MV SR Sekcia verejnej správy

Krajské a obvodné úrady

Eurofondy komplexne

 

Ústredný portál verenej správy: (ÚPVS) zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Informácie (rady, návody, popisy), ktoré návštevník hľadá, sú v súčasnosti mnohokrát súčasťou informačných serverov jednotlivých rezortov. Cieľom portálu je tieto informácie a služby zintegrovať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi.  MV SR Sekcia verejnej správy: Organizácia štátnej a verejnej správy. Krajské a obvodné úrady: Mapky územnej pôsobnosti úradov, adresáre, pracovný čas, organizačná štruktúra, pracoviská, zamestnanci, formuláre, slobodný prístup k informáciám, mestá a obce v územnej pôsobnosti úradu a ďalšie informácie. Eurofondy: - ponúkame Vám jedinečný zdroj informácií o všetkých možnostiach čerpania prostriedkov z EÚ, Európskej investičnej banky, Rady Európy, európskych fondov rizikového kapitálu a iných európskych inštitúcií. Webová stránka Vám umožní v slovenskom jazyku získať prehľad všetkých aktuálnych programov priameho a sprostredkovaného financovania EÚ.

 


Programy EU

 

Regionálna agentúra

Pezinok-Senec

Štrukturálne fondy

 

Životné prostredie

 

 

 Čo je RRA Senec - Pezinok ? Záujmové združenie právnických osôb pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja od roku 2002 v regiónoch Podunajsko a Malokarpatsko Hlavným poslaním agentúry je poskytovať odbornú pomoc pri tvorbe regionálnych plánov, stratégií, projektov a programov, výzvy na predkladanie projektov. Štrukturálne fondy pre Slovensko: - Aktuálne výzvy na predkladanie projektov. Operačný program Životné prostredie (ďalej len „OP ŽP“) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie pre sektor životného prostredia na roky 2007 – 2013.


Kataster a geodézia

 

Kataster portál

Geoportál

mapa Zálesia

 

Katastrálny portál: umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez návštevy príslušnej správy katastra. Geoportál: je samostatná webová služba umožňujúca prezeranie a vyhľadávanie nad produktami (napríklad mapy katastra) ÚGKK SR, prezeranie ich vzájomných vzťahov a metaúdajov.

 


Operačný program informatizácie spoločnosti

 

www.opis.gov.sk

 

 

 

Informatizácia spoločnosti je prostriedkom rozvoja tohto potenciálu. Hovoríme o výzvach a k nim patria aj témy Operačného programu Informatizácia spoločnosti /OPIS/, ktoré sa zameriavajú na:
Rozvoj eGovernmentu, zefektívnenie fungovania verejnej správy prostredníctvom informatizácie a rozvoja elektronických služieb. Sprístupňovanie užitočného digitálneho obsahu pamäťových a fondových inštitúcií. Zvyšovanie prístupu verejnej správy a domácností k širokopásmovému internetu.

 


Odkazy, ktoré majú vzťah k obyvateľom obce  Zálesie

 

  zalesie.sk-jazdectvo, agroturistika   quindici.sk-chovateľská stanica Taliansky chrtík 

□  kovirot.sk-chovateľská stanica Rottweilerov  □ ornyx.szm.sk-chovateľská stanica BO-Malinois  □ ukaz.sk-umelecké klampiarstvo a zámočníctvo  

dubtour.sk-cestovná kancelária

 


späť na úvod

 

Globe

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Obecné noviny

 

Noviny obce Zálesie - okres Senec  Noviny obce Zálesie - okres Senec

2008     2009


 

Inzercia

 

Grift, spol. s.r.o.

Výroba z antikoru

Práca


 

Infosystém

 


 

web stránky z obce

 


 

Verejná správa

 

Vitajte na Ústrednom portáli verejnej správy  Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra


 

Vyhľadaj

 

Ulica v Zálesí

Mapy

Dopravné spoje


 

Telefón

 

Zálesie


Počasie Most