späť - O obci

Insígnie obce Zálesie


 

 

ERB OBCE ZÁLESIE


V modrom štíte z bočných vrchov nízkeho zeleného trojvršia vyrastajúce dva strieborné topole, zo stredného zlatý latinský kríž, nad ním zlatý nimbom obkolesený trojuholník.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

VLAJKA OBCE

ZÁLESIE

Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (2/8), modrej (1/8), bielej (1/8), modrej (1/8),bielej (1/8) a zelenej (2/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zostrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ZNAKOVÁ ZÁSTAVA OBCE
ZÁLESIE

Obsah erbu je premietnutý na textil v tvare obdĺžnika. Pomer strán je 9:8 je totožný s pomerom výšky a šírky erbu

 
 

 

 

 
 

 

ŠTANDARDA STAROSTU OBCE
ZÁLESIE

Má rovnakú podobu ako znaková zástava, je však olemovaná lemom v mestských farbách

 
 

 

   
 

 

Korúhva obce

ZÁLESIE

Je upevnená na priečnom rahne

a vyťahuje sa na stožiar pomocou lanka.

 
 

 

   
 

 

Kombinovaná korúhva obce
ZÁLESIE

Korúhva s pridaním motívu znakovej zástavy.

 
 

 

späť - O obci