O obci Zálesie Obecny úrad Aktuality-oznamy Kultúra-šport Informacie Fotoalbum Materská škola

 

Fotoalbum 

Kultúrne a spoločenské akcie

 

Gešajovské mlyny 2012

 16.04.2011

 

Dňa 3. novembra 2012 sme sa zišli v Lodenici Zálesie na autobusovej zastávke, aby sme spoločnými silami pomohli zrealizovať krásny projekt pod názvom GEŠAJOVSKÉ MLYNY. Majo Fačkovec sa pustil do obnovy našich tradícií a my sme boli pri tom. Som nesmierne rada, že sa našli nadšenci, ktorí v sobotu prišli, pomáhali, pracovali a popri tom sa aj zabávali. Veľká vďaka patrí pánovi Jánovi Pilinskému z firmy Nábytok Pilinský v Malinove, ktorý repliky pôvodných Gešajovských mlynov vyrobil a bol pri ich finalizácii až po uloženie na vodu. Poďakovať sa musím aj nášmu "dvornému architektovi" Petrovi Derevencovi. Repliky Gešajovských mlynov navrhol, nakreslil a pomáhal pri ich finalizácii. Jedno veľké ĎAKUJEM patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí prišli, obetovali svoj voľný čas a boli pri uložení prvého mlynu na vodu. Dobrovoľníci boli nielen zo Zálesia, ale aj z Malinova a z Bratislavy. Môžem s radosťou povedať, že sme sa stali tvorcami niečoho veľmi pekného, čo skrášli prírodu okolo nás a prinavráti kúsok z našej nedávnej minulosti

Majo. Ďakujeme!

 

viac foto »»

 

ČISTENIE MALÉHO DUNAJA 2011

 16.04.2011

 

Niekoľko čísel na úvod. 35 dobrovoľníkov zo Zálesia, 35 dobrovoľníkov z Malinova, 30 dobrovoľníkov z Ivanky pri Dunaji, cca 20 vodákov z Bratislavy. 5 kontajnerov odpadu z vody a 2 kontajnery odpadu z lesa. Toto sú približné čísla a údaje, ktoré sú výsledkom dobročinnej akcie konanej v sobotu 16.4.2011...

viac text »»

 

viac foto »»

 

 

18.12.2009

Vianočný turnaj

 

Koncom decembra, presne 18.12. v piatok podvečer sa konal „Vianočný turnaj“ Karate klubu KK OSA v Kultúrnom dome v Zálesí, na ktorom súťažili medzi sebou všetci členovia klubu. Súťažilo sa od piatej do deviatej hodiny v niekoľkých kategóriách kumite a kata. Súťažiaci medzi sebou bojovali a férovo vyhrali pod dohľadom odborných rozhodcov. Medzi pozvanými hosťami boli aj miestni zástupcovia obecného zastupiteľstva, ktorí v mene obce Zálesie odovzdali predstaviteľom klubu finančný dar v hodnote 330EUR

viac ...»»

 

viac ...»»

 

21.11.2009

Zálesie  má talent

 

Už po tretí krát sa u nás v Zálesí konalo kultúrne podujatie pod názvom „Zálesie má talent“, kde si ktokoľvek mohol vyskúšať a predviesť svoj talent pred širokým obecenstvom. 21. novembra v kultúrnom dome sa predstavilo 12 úžasných mladých talentov, ktorí sa nebáli prezentovať svoje umenie, dominovali spev a tanec. Všetci boli odmenení nielen vecnou cenou, ale predovšetkým pochvalou a povzbudením od miestnej výbornej poroty.

 

 

 

06.06.2009

MDD 2009

 

Sobotu 6. júna sme si vybrali na oslavu Medzinárodného dňa detí. Realita predstihla naše očakávania, keď celkový počet súťažiacich detí dosiahol číslo 150. Odhadovaný počet všetkých účastníkov bol 500, čo predstavuje asi štvrtinu všetkých obyvateľov Zálesia. Pre deti boli pripravené rôzne športové súťaže, prekážky a štedré darčeky. Veľká vďaka patrí miestnym organizáciám - poľovníkom, požiarnikom, kynológom, holubárom, koničkárom, ktorí dobrovoľne prišli a predviedli svoje danosti a zručnosti. ...

viac ...»»

 

  

časť 1      časť 2

 

07.06.2009

Futbal Hody 2009

 

Spoločným termínom hodových osláv našej obce bol deň konania Medzinárodného dňa detí. V tento deň bol pred Obecným úradom v Zálesí pristavený detský kolotoč a strelnica, čo ocenili predovšetkým deti, pretože o zábavu bolo až nadmieru postarané. Na druhý deň v nedeľu sa konal už tradičný „Hodový futbalový turnaj“ organizovaný neziskovou organizáciou ŠK Sokol Gešajov. Víťazmi boli opäť ženatí, dokázali uhrať neuveriteľný výsledok 9:0.

viac ...»»

 

 

 

30.08.2009

Rozlúčka s prázdninami

 

Pravidelne koncom letných dvojmesačných prázdnin sa koná akcia pod názvom „Rozlúčka s prázdninami“. Toto podujatie sa konalo aj tento rok v areáli Jazdeckého klubu Zálesie a nieslo sa v duchu výtvarného umenia pod profesionálnym dohľadom Moniky Vaškovej. Jazdecký klub umožnil všetkým deťom zajazdiť si na koníkoch a poníkoch, za čo mu veľmi ďakujeme. Každé dieťa si odnieslo domov balíček hodiaci sa do školských lavíc

viac ...»»

 

  

 

28.02.2009

Karneval

 

Vo februári sa konal Karneval pre deti. Detí bolo neúrekom, na prehliadke všakovakých masiek nechýbali rodičia ani starí rodičia. Šašo Maroš sa opäť postaral o skvelú zábavu, ocenení boli všetci, či už formou pestrého programu alebo sladkej odmeny. Už sa tešíme na budúcoročné nové modely.

viac ...»»

 

  

 

02.02.2008

Výročná členská schôdza MSSČK 2008

Výročná členská schôdza miestneho  spolku Slovenský červený kríž a dôchodcov, spojená s vystúpením operného speváka Ivana Ožváta

viac ...»»

     

 

01.05.2007

 

Stavanie Mája

 

              

 

06.10.2007

Súťaž hasičských zborov

Súťaž organizoval Dobrovoľný hasičský zbor v Zálesí v spolupráci s Obecným úradom obce Zálesie (9.06.2007)

viac ...»»

 

        

 

23.04.2007

Stolný tenis

Športový klub ŠK Zálesie organizoval dňa 21.4.2007 Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce Zálesie.

 

 

     

 

04.02.2007

Výročná členská schôdza MSSČK 2007

Výročná členská schôdza miestneho  spolku Slovenský červený kríž a dôchodcov, sprevádzaná kultúrnym programom detí z miestnej Materskej škôlky a inštrumentalistom Vilkom Meškom viac ...»»

     

 

16.12.2006

Zakáľačka

Dedinská zakáľačka

Organizátor: •» Sokol Gešajov  •» ilustrácia

 

viac ...»»

     

 

27.5.2006

1 jún Medzinárodný Deň Detí

1. športový deň detí organizovaný pri príležitosti  Medzinárodného dňa detí, športovým klubom •» Sokol Gešajov

rok 2006

viac ...»»

     

 

 

Šport

 

20.02.2008

Zo súťaže karate - Bratislavsky pohár 10.02.2008

 

Fotografie

Karate klub L. A.

viac ...»»

 

 

        

 

06.06.2007

Mužstvá

Športový klub ŠK Sokol Gešajov organizoval dňa 3.6.2007 tradičný hodový zápas ženatí - slobodní

foto: Milan Múčka

 

    

 

Obec

 

 

Výstavba rodinných domov v obci rok 2006 - 2007

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

02.01.2007

Sľub poslancov a starostu obce Zálesie

Prvé zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zálesí dňa 02.01.2007

 

viac..»»

 

   

 

 

 

 

Životné prostredie

 

10.07.2007

Ruka v ruke s riekou - čistenie povodia Malého Dunaja

V spolupráci s Občianskym združením Colours sa aj obec Zálesie zapojila do celoslovenskej akcie. Hlavným zámerom bolo vyčistenie povodia Malého Dunaja, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť života občanov Zálesia. viac ...»»

     

 

 

Fotografie ktoré netešia

Fotografie ktoré netešia

 

» fotografie

späť na stránku O obci